Jaki jest domyślny poziom izolacji transakcji dla SQL Server z ADO.NET?

Translate

Jaki jest domyślny poziom izolacji transakcji dla programu SQL Server z ADO.NET? Używam domyślnej instalacji programu SQL Server i zwykłych klas System.Data.SqlClient.

This question and all comments follow the "Attribution Required."

Wszystkie odpowiedzi

hkf
Translate

ODCZYT ZATWIERDZONY jest domyślnym poziomem izolacji dla aparatu bazy danych Microsoft SQL Server.

Źródło:

Oto porównanie z innymi poziomami izolacji:

Dokumentacja MSDN dlaSqlConnection.BeginTransaction()stwierdza równieżRead committed

... Aby zresetować poziom izolacji do domyślnego (CZYTAJ ZATWIERDZONO) ...

Źródło
Leave a Reply
You must be logged in to post a answer.
O autorze