c - Mitä tarkoittaa% m -muotoilumääritelmä?

Translate

Tämän koodin tulosteen tulostus onnistui.

printf("%m\n");
This question and all comments follow the "Attribution Required."

Kaikki vastaukset

Translate

mmuunnosmääritin ei ole C, mutta on GNU-laajennusprintf:

GNU-dokumentaatiosta:

http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Other-Output-Conversions.html

'% M' -muunnos tulostaa virhekoodia vastaavan merkkijonon errnossa. Katso Virheilmoitukset. Täten:

fprintf (stderr, "can't open `%s': %m\n", filename);

vastaa:

fprintf (stderr, "can't open `%s': %s\n", filename, strerror (errno));

'% M' -muunnos on GNU C -kirjaston laajennus.

Niin:

printf("%m\n", d);

vastaa

printf("%s\n", strerror (errno), d);

mikä vastaa

printf("%s\n", strerror (errno));

Ota huomioon, että%mei vaadi argumenttia. Tässäprintf("%m\n", d)japrintf("%s\n", strerror (errno), d)on enemmän argumentteja kuin vaaditaan: kanssaprintfjos jäljellä olevia argumentteja on ylimääräisiä, ne vain arvioidaan ja jätetään huomiotta.

Lähde
Leave a Reply
You must be logged in to post a answer.
Kirjailijasta