Създаване на Jar на тестови двоични файлове - Gradle

Translate

Използвам най-новата версия на Gradle (етап 9) и се опитвам да разбера как да създам Jar на всички тестови двоични файлове.

От това, което намерих в интернет, следва да работи следното:

task packageTests(type: Jar) {
  from sourceSets.test.classes
}

Обаче получавам -

Не може да се получи стойността на „класовете“ на свойствата само за запис в теста за набор от източници.

Какъв е правилният начин за кодиране на това, което се опитвам да постигна?

Сега по някакъв начин ли е остаряло свойството „класове“?

This question and all comments follow the "Attribution Required."

Всички отговори

Translate

Променя сеsourceSets.test.classesда сеsourceSets.test.outputрешава проблема.

източник
Leave a Reply
You must be logged in to post a answer.
За автора